Värillä on väliä - Colour Matters

lasnaMaalaan rakkaudesta väreihin. Olen värimatkailija.

I paint because I love colours. I am a colourtravellerd.

On mielenkiintoista nähdä asioita eri värisinä ja huomata kuinka värillä on väliä. Se muuttaa tunnelmaa, tilaa, ajatusta.....Elämä on sävyjä täynnä.

It`s interesting to see things in different colours and notice how colour matters. It changes the feelings, space, thoughts...Life is full of shades.

Työskentelen intuitiivisesti ja värejä sekoittaessa löydän uusia värimaailmoja, uusia vivahteita, mitkä ikään kuin sattumalta johdattavat eteenpäin. Mikä merkitys sattumalla tai ehkä kaikella on kuitenkin tarkoitus.

I work with intuition and when mixing colours I find new worlds of colours, new nuances and they, as if by accident, lead me forward. What meaning does coincident have in this or maybe everything has a purpouse.

Otan väriretkelleni mukaan öljyvärit, öljy- ja/tai kuivapastelliliidut. Sivellin ja liidut tanssivat yhteiseen rytmiin luoden tarinaa, minkä kukin voi tulkita tavallaan ja saada merkityksen.

I'm taking oil colours, oil- and/or pastel crayons with me to my colourjourneys. Brush and crayons dance together to the same rhythm creating a story, that everybody can interpret in their own way and find a meaning.

Taiteeni on arjen ja värien juhlaa tunteella.

My art is celebration of everyday life and colours with feeling.

Olen läsnä.

I`m present.

kuva: "Läsnä", sekatekniikka, 2014

foto:"Present", mixed media, 2014

HUOM! KUVAGALLERIAA PÄIVITETÄÄN! UUDET KOTISIVUT TULOSSA!

Syksy on mahtavaa väribongailun aikaa. Luonto tarjoaa inspiraatioita, vaikka sinällään en niitä kankaalle siirräkkään. Luonto maalaa ja sommittelee värit niin upeasti, että ei voi kun ihmetellä ja nauttia.

Minun maalaukseni ovat usein mielenmaisemia, mielikuvitusta ja intuitiota, joita ruokkii kauneus ympärilläni. Ne ovat hetken vaikutelmia, ajatuksia ja tunteita.


Punaista, keltaista

nautin loistosta

lämpöä kerään

varalle talven

kun kylmä tulee

ja palelee


Kameran takana oli Kirstinkammarin Kirsti Kivimäki, 2018